Marketing

Adresa:

Dimitrija Tucovića 1
26000 Pančevo
Srbija

Adresa blagajne:

Vuka Karadžića 1
26000 Pančevo
Srbija

Radno vreme blagajne:

Ponedaljak-utorak: 08-16 sati

Sreda: 08-15 sati

Četvrtak-petak: 08-13 sati

Telefoni:

013 301 150 (Redakcija i Marketing)
013 300 830 (Blagajna)

E-mail adrese:

pancevac@pancevac-online.rs (Redakcija)
marketing@pancevac-online.rs (Marketing)
marijablagajna@pancevac-online.rs (Blagajna)

 

MATIČNI BROJ: 08393354
PIB: 101054934

Cenovnik sajt