NISTE ZAKASNILI ZA POMOĆ DRŽAVE: Prijave za popust na struju i gas primaju se cele godine! Evo koji su uslovi

12:32

28.03.2023

Podeli vest:

Milan Šupica

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović istakla je da se tokom energetske krize posebno mora voditi računa o socijalno ugroženim građanima i podsetila da se prijave za popust primaju tokom cele godine.

Status energetski ugroženog kupca mogu dobiti jednočlana domaćinstva čija ukupna mesečna primanja ne prelaze 21.074 dinara. Za porodice sa dva člana gornja granica prihoda je 33.402, a za tročlane 45.729 dinara. Granica prihoda za četvoročlano domaćinstvo je 58.057 dinara. Za petočlanu porodicu prihodi mogu da budu do 70.384 dinara da bi ostvarila to pravo. Za šestočlano domaćinstvo taj limit je 82.711 dinara, a za porodice sa više od šest članova za svakog dodatnog pojedinca dodaje se 12.327 dinara.
Prema kriterijumu „imovno stanje”, ukupna površina stambene jedinice za jednočlana domaćinstva ne sme da bude veća od 40 kvadrata, a za dvočlana od 58 kvadratnih metara. Maksimalna površina za porodice sa tri člana je do 66, a sa četiri člana do 74 kvadrata. Limit za petočlana domaćinstva je do 87 kvadrata, a za šestočlana i veća do 96 kvadratnih metara.

Pravo na status energetski ugroženog kupca imaju primaoci socijalne pomoći, dečjeg dodatka ili uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica.
Taj status ima i domaćinstvo čiji član koristi medicinske aparate ili uređaje neophodne za održavanje zdravlja, a za čiji rad je potrebno napajanje iz elektromreže i kome obustavom isporuke struje može biti ugrožen život ili zdravlje. Domaćinstvo koje ima takvog člana treba da uz zahtev podnese i izveštaj lekara o korišćenju medicinskih aparata, ugovor o snabdevanju i poslednji račun za isporučenu struju.

Energetski ugroženi kupac u toku jedne kalendarske godine može da se opredeli za umanjenje mesečnog računa za korišćenje samo jednog energenta.
Kod električne energije olakšica se primenjuje tokom čitave godine, dok se umanjenje obaveza za gas i toplotnu energiju primenjuje tokom zimskih šest meseci, pa je potrebno da građani u obrascu navedu na koji energent se odnosi zahtev.
Podnosilac navodi i adresu i površinu stambene jedinice i pravni osnov korišćenja. Seosko domaćinstvo može da stekne status ugroženog kupca bez obzira na površinu stana odnosno kuće. U zahtev se upisuju i podaci o snabdevaču prirodnog gasa odnosno električne ili toplotne energije.

U slučaju da podnosilac nema ugovor o snabdevanju nekim od ovih energenata, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, treba da priloži ugovor, javnu ispravu ili neki drugi dokument kojim se dokazuje po kom pravnom osnovu domaćinstvo boravi u stambenoj jedinici, kao što su ugovor o zakupu stana, odluka suda ili sličan dokument.
Ispunjenost uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca nadležni u gradskoj ili opštinskoj upravi utvrđuju uvidom u podatke iz službene evidencije i dužni su da u roku od 30 dana odgovore na zahtev. Njihova obaveza je i da podatke o građanima koji su stekli ovaj status dostavljaju energetskom snabdevaču svakog meseca.

Zahtev za popust podnosi se na obrascu ZEUK2 koji se objavljuje na internet stranicama Ministarstva energetike i jedinica lokalne samouprave, a podnosi se odeljenju za socijalna pitanja u opštini ili gradu, prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.
Taj dokument sadrži podatke o imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju, adresi prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva i članova njegovog domaćinstva.
Važno je znati da građani, ako ispunjavaju prethodno navedene uslove, imaju pravo da se prijave za popust i ako imaju dug za prirodni gas, električnu ili toplotnu energiju.

(Pančevac)

NENAD RAKIĆ, DIREKTOR JP GSA: Naše cene održavanja i servisa zgrada najpovoljnije u Pančevu! Poskupljenja nije bilo duže od 8 godina!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.