PODELA PLAVIH KANTI ZA AMBALAŽNI OTPAD U PANČEVU UVELIKO U TOKU Evo kako da preuzmete kante za razvrstavanje sekundarnih sirovina! FOTO

16:34

24.07.2023

Podeli vest:

Privatna arhiva

Plave kante za „suvi“ ambalažni otpad stanovnicima Vojlovice isporučuju proteklih sedam
dana radnici „Higijene“ na kućne adrese, u okviru „Projekta primarne separacije otpada u 4
regiona“ (Pančevo, Srem – Mačva, Duboko i Pirot).

Namenske posude poslužiće privremenom skladištenju sekundarnih sirovina (papira, kartona, plastike, aluminijumskih i čeličnih limenki) radi odvajanja od komunalnog, kućnog, „mokrog“ otpada i upućivanja u reciklažu, što je cilj Projekta.

Privatna arihva

Radnim danima, od prošlog ponedeljka od 9 do 13 sati – u prepodnevnoj smeni – i
od 17 do 20 sati – u popodnevnoj smeni, predstavnici „Higijene“ obilaze ulice Vojlovice da bi podelili kante i uputstva o izdvajanju komponenata otpada.

Projekat odvajanja kućnog otpada realizuje se u Pančevu kao jednom od četiri regiona upravljanja otpadom u Srbiji, u okviru programa za donatorska sredstva IPA 2017 – Instrumenti za pretpristupnu pomoć Evropske komisije i EISP2 (Program podrške razvoju politika i ljudskih kapaciteta za razvoj zaštite životne sredine u Srbiji), koji podržava Vlada Švedske.

Izdvajanje komponenata otpada na izvoru nastanka – u domaćinstvima – za grad će značiti
uspostavljanje sistema upravljanja otpadom koji podrazumeva odvojeno sakupljanje i transport komunalnog otpada, koji će se deponovati na deponiji, i ambalaže za reciklažu.

Plave kante, zapremine 240 litara, kao i kante za mešoviti, „mokri“ (kućni) otpad koje će biti podeljene naknadno, uz prethodno obaveštenje, činiće set posuda za razvrstavanje otpada za svaku kuću.

Privatna arhiva

Mišo Marković, direktor JKP-a „Higijena“ Pančevo zamolio je građane da prihvate kante radi
doprinosa očuvanju okoline i učešću u reciklaži.

– Podelu smo započeli u naseljima Gornji grad, Tesla, Mladost (stara i nova Misa), Miloradović i u centru, pa tako i u Vojlovici, od vrata do vrata, obilaskom svakog domaćinstva, kao i pozivanjem iz mesnih zajednica i obaveštenjem za sanduče. Naši zaposleni su odvojili svoje vreme od uobičajenih radnih obaveza zarad raspodele kanti, te je saradnja sugrađana veoma važna. Preuzimanjem kante i razvrstavanjem otpada, stanovništvo pomaže u podizanju stope reciklaže sa svega dva odsto na petnaest, što nam je u perspektivi, po uzoru na razvijene zemlje. Doprinos se ogleda i u produžetku veka deponija i uštedi prirodnih resursa. Apliciraćemo za nove količine kanti posredstvom drugih projekata. Od avgusta očekujemo i izgradnju linije za sortiranje sekundarnih sirovina u Centru za sakupljanje i razvrstavanje ambalažnog otpada, u Vlasinskoj 1, čime ćemo zameniti privremenu, kojom trenutno raspolažemo, i olakšati rad zaposlenima u RJ Ekosirovina, izjavio je Marković.

Kroz Projekat je realizovana nabavka dva kamiona – autosmećara, kapaciteta 20 kubnih metara, sa mehanizmom za presovanje otpada, i nabavka posuda za otpad: 5077 plastičnih kanti, zapremine 240 litara, plave boje, sa točkićima – za sakupljanje reciklabilnog toka otpada, 93 plastična kontejnera, zapremine 1,1 kubnog metra, plave boje, sa točkićima – za prikupljanje sekundarnih sirovina iz stambenih zajednica i 93 kontejnera žute boje, namenjenih pravnim licima.

Primena istog sistema upravljanja otpadom na celoj teritoriji Pančeva planirana je
posredstvom novih projekata kojima će se upotpunjavati neophodna oprema.
Stanovnici koji ne budu kod kuće u trenutku podele plavih kanti, mogu se javiti na broj 327-005 radi određivanja drugog termina isporuke posude.

Privatna arhiva

Ukoliko građani žele da preuzmu kantu u Centru za sakupljanje i razvrstavanje sekundarnih
sirovina u Vlasinskoj 1, potrebno je da vlasnik kuće dođe s ličnom kartom, radnim danima, od 7 do 15 sati. Vlasnici kuća u Ulici bratstva i jedinstva mogu preuzeti kante na uglu sa Ulicom 7. jula, zbog radova koji sprečavaju prolazak kamiona sa utovarenim posudama – u petak, 28. jula i u ponedeljak, 31. jula, od 8.30 do 12.30 sati.

Građani se o aktuelnom projektu mogu informisati putem sajta „Odvajamo“ (link: https://odvajamo.rs/), koji nazivom otkriva i deo slogana „Brzo i lako sad odvaja svako“, a
sadržajem upućuje na glavni projektni cilj – edukaciju građana Srbije o tome kako kućni otpad (naročito papir, metal, plastika i staklo) treba pravilno da razvrstavaju da bi doprineli
reciklaži i sprečavanju nastajanja divljih deponija.

Na osnovu člana 43 Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon), domaćinstva i drugi proizvođači komunalnog otpada vrše selekciju komunalnog otpada radi reciklaže, a članom 20 Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 95/2018 – dr. zakon) definisano je da je krajnji korisnik dužan da prikupi, skladišti, odloži ili prosledi komunalni ambalažni otpad, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom i zakonom kojim se uređuje komunalna delatnost, kao i da je dužan da komunalni ambalažni otpad razvrstava i/ili odvojeno skladišti, tako da ne bude izmešan sa drugim otpadom, kako bi mogao da bude prosleđen ili vraćen, sakupljen, ponovo iskorišćen, prerađen ili odložen u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

 

(Pančevac)

PANČEVO DOBIJA NAJSAVREMENIJU OPREMU ODVAJANJA OTPADA! 180 miliona dinara izdvojeno za JKP Higijena! Olakšana reciklaža od 1. avgusta!

PODELA PLAVIH KANTI ZA SUVI AMBALAŽNNI OTPAD U VOJLOVICI Na kućnu adresu od 17. jula u ovim terminima biće donešene kante!

JKP HIGIJENA: Počelo postavljanje plavih kontejnera za ambalažni otpad u Pančevu

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.