VITMAN O ROKOVIMA ZA DONOŠENJE SREDNJOROČNOG PLANA RAZVOJA PANČEVA Završiti raspravu, pa do sredine aprila pred odbornike FOTO

12:57

10.03.2023

Podeli vest:

Pančevac

Povodom privođenja kraju implementacije svih mera i aktivnosti predviđenih u okviru izrade Nacrta srednjoročnog plana za period od 2023 do 2025. godine, danas je održan završni sastanak u Gradskoj upravi Pančeva.

Sastali smo se danas sa članovima koordinacionog tima, kao i sa članovima radnih grupa, da u prisustvu konsultantskog tima završno pređemo ceo dokument. Konsultantski tim svakodnevno je u saradnji sa učesnicima radio na izradi dokumenta kako bi smo pripremili radnu verziju Nacrta srednjoročnog plana u cilju daljeg sprovođenja za Javni uvid – rekla je Maja Vitman, gradska menadžerka.

Pančevac

Vitman je precizirala da Grad Pančevo planira da do kraja ovog meseca ima završen Javni uvid i da sprovede javnu raspravu, kako bi do sredine aprila imao odobrenje nacrta i završetak projekta koji treba da se nađe pred odbornicima u Skupštini grada.

Pančevac

Skupština grada Pančeva jula 2022. godine donela Plan razvoja grada Pančeva za period od 2022. do 2028. godine. U skladu sa odredbama Zakona o planskom sistemu, obaveza lokalne samouprave je da donese srednjoročni plan kao element operacionalizacije dugoročnog plana razvoja za period od 3 godine.

Srednjoročni plan je dokument koji omogućava planiranja kojima se obavezujemo da odgovorno postupamo i sprovodimo implementaciju na svim poljima koje su od važnosti za naše građane. Povezivanje Plana razvoja grada Pančeva sa srednjoročnim planom stavlja pred nas ciljeve kojima utvđujemo razvojne mere i aktivnosti koje smatramo da treba da budu sprovedene u periodu od tri godine. Odnosi se na nosioce aktivnosti, troškove tih aktivnosti u srednjoročnom periodu i njihovu usklađenost sa utvrđenim budžetom za 2023. godinu, kao i projekcijama za naredne dve godine. Takođe, ovaj plan obuhvata i mere i njihove aktivnosti koje utiču na dalji institucionalni razvoj – rekla je gradska menadžerka.

Pančevac

Vitman je podsetila da je Odluku o izradi Srednjoročnog plana grada Pančeva 2023-2025, Skupština grada Pančeva, donela oktobra 2022. godine, dodajući da je on predstavljao veoma kompleksan zadatak s obzirom na to da je sada rađen prvi put.

Veliko mi je zadovoljstvo da sam nakon fantastičene realizacije predhodnog Plana razvoja deo tima koji se bavi ovako važnim dokumentom koji će uticati na ekonomski, socijalni, kulturni, zdravstveni, obrazovni, investicioni, komunalni razvoj, kao i na podizanje nivoa zaštite životne sredine kojem posvećujemo posebnu pažnju. Prethodnim planom obuhvatili smo sve mere i aktivnosti neophodne da bi se jedan grad poput Pančeva privredno razvijao. Moramo imati u vidu i da smo pokrenuli točak industrijalizacije, da su privredni i ekonomski razvoj dali značajne mere i efekte i da se to vidi u realizaciji svih projekata sprovedenih tokom prethodnih godina. Veliki rezultati su iza nas i u tom duhu nastavljamo i dalje – istakla je Vitman.

Pančevac

Kada je u pitanju Nacrta srednjoročnog plana 2023-2025, gradska menadžerka podsetila je i da je nakon sprovedenog postupka javne nabavke, angažovan konsultantski-ekspertski tim u svim fazama izrade, odnosno grupa ponuđača koju čine Business Development Solutions Consaltning doo i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, koji je bio angažovan i za izradu Plana razvoja 2022-2028. Gradsko veće grada Pančeva je obrazovalo Koordinacioni tim za izradu Srednjoročnog plana grada Pančeva 2023-2025, a gradonačelnik Pančeva je obrazovao tematske radne grupe i podgrupe. Tokom čitavog perioda izrade Srednjoročnog plana, pored donosilaca odluka u proces su bile uključene sve stručne službe, javna i javno-komunalna preduzeća, javne službe i drugi subjekti čiji je osnivač Grad Pančevo. Eksterni konsultantski tim je pripremio Projektni plan – plan rada i održao obuku za članove Koordinacionog tima i članove tematskih radnih grupa i podgrupa u vezi sa metodologijom izrade.

Od momenta formiranja koordinacionog tima do danas aktivno se bavimo izradom Srednjoročnog plana. Tokom novembra u saradnji sa ekspertskim timom i radnim grupama i podgrupama je održano ukupno 11 radionica. Početkom decembra, nakon održanih radionica, ekspertski tim je svim radnim grupama dostavio obrasce opštih ciljeva sa detaljnim obrascima posebnih ciljeva, gde je zadatak grupa bio da utvrde aktivnosti sa planiranim sredstvima za realizaciju. Potom je usledila izrada radne verzije Srednjoročnog plana u eksel tabelama sa utvrđenim predlozima ciljeva, merama, aktivnostima i indikatorima i dostavljanje Radnim grupama na razmatranje, objasnila je Maja Vitman.

(Pančevac/Miroslava Cvejin-Galešev)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.